Logoet Klinik for Fodterapi er din garanti for, at din behandler:

  • Har en statsanerkendt og godkendt uddannelse
  • Er uddannet til at yde egentlig forbehandling, fodterapi og almindelig fodpleje
  • Fremstiller fodindlæg
  • Behandler nedgroede negle ved bøjlebehandling
  • Foretager fysiologiske og neurologiske undersøgelser af foden
  • Kan vejlede i fodøvelser, valg af sko, pleje af fødder til forebyggelse, bevarelse af fodens funktioner og sundhed
  • Er specialist i diabetes- og gigtrelaterede fodproblemer
  • Er underlagt Sundhedsvæsenets Patientklagenævn
  • Er omfattet af en kollektiv erhvervsansvarsforsikring
  • Er medlem af Landsforeningen af statsaut. Fodterapeuter og får på denne måde ajourført sin viden